Đăng nhập

Từ khóa
Danh mục

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ
Bảo hành : 12 tháng

Số lượng    

Lượt xem: 93

Mô tả

Hệ Thống Dụng Cụ Vệ Sinh Vikan cung cấp các giải pháp đáng tin cậy để tránh lây nhiễm chéo - một động lực chính đằng sau đáp thành công vệ sinh nghiêm ngặt yêu cầu và pháp luật y tế và an toàn cần thiết của thực phẩm

Hệ Thống Dụng Cụ Vệ Sinh Vikan cung cấp các giải pháp đáng tin cậy để tránh lây nhiễm chéo - một động lực chính đằng sau đáp thành công vệ sinh nghiêm ngặt yêu cầu và pháp luật y tế và an toàn cần thiết của thực phẩm.
Thái thiết kế các sản phẩm mà giữ cho người dùng trong tâm trí:
Giảm số lượng vật liệu cần thiết làm sạch công cụ Màu mã hóa làm từ FDA và EU đã được phê duyệt phạm vi toàn diện để đảm bảo mọi bề mặt và loại thiết bị có thể được làm sạch Hệ Thống Dụng Cụ Vệ Sinh Vikan

Model sản phẩm Hệ Thống Dụng Cụ Vệ Sinh Vikan:

 

Thông tin liên hệ:

Mr. Dũng - 0938 984 234

Email: dung@antrongtin.com

 

38903: Hand Brush L, 200 mm, Stiff, Blue

42873: Dish Brush, 290 mm, Medium, Blue

70333: Pipe Brush with Handle, Ø90 mm, Medium, Blue

41823: Washing Brush w/long Handle, 415 mm, Medium, Blue

30893: Utility Brush, 290 mm, Medium, Blue

708849 Floor Squeegee 400 mm

53763: Tube Brush, Ø20 mm, 500 mm, Medium, Blue

53683 Tube Brush f/flexible handle Ø 40 mm Blue

31793: Broom, 410 mm, Soft, Blue

42885: Brush w/Heat Resistant Filaments, 290 mm, Stiff, White

44013: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Blue

311552: Garage Broom, 440 mm, Stiff, Black

35873 Scrubbing Brush, medium 165 mm Blue

45893: Hand Brush, 330 mm, Medium, Blue

64403: Hand Brush S / Nailbrush, 130 mm, Stiff, Blue

35873 Scrubbing Brush, medium 165 mm Blue

45893: Hand Brush, 330 mm, Medium, Blue

45896: Hand Brush, 330 mm, Medium, Yellow

45892: Hand Brush, 330 mm, Medium, Green

41923: Washing Brush with short Handle, 270 mm, Stiff, Blue

30883 Utility Brush 260 mm Medium Blue

30884 Utility Brush 260 mm Medium Red

41693: Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff, Blue

41694: Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff, Red

41929: Washing Brush w/short Handle, 270 mm, Stiff, Black

41953: Narrow Hand Brush w/Short Handle, 300 mm, Extra Stiff, Blue

41954: Narrow Hand Brush w/Short Handle, 300 mm, Extra Stiff, Red

42873: Dish Brush, 290 mm, Medium, Blue

42874: Dish Brush, 290 mm, Medium, Red

44013: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Blue

44014: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Red

35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue

35874: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Red

31664: Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium, Red

29394: Stainless Steel Handle, Ø31 mm, 1510 mm, Red

40503: Hand Scraper w/steel blade, 90 mm, Blue

40504: Hand Scraper w/steel blade, 90 mm, Red

40553: Hand Scraper w/nylon blade, 105 mm, Blue

40556: Hand Scraper w/nylon blade, 105 mm, Yellow

40613: Hand Scraper, 102 mm, Blue

40616: Hand Scraper, 102 mm, Yellow

40513: Hand Scraper, flexible,165 mm, Blue

40515: Hand Scraper, flexible,165 mm, White

40516: Hand Scraper, flexible,165 mm, Yellow

29113: Scraper w/flexible steelblade, 260 mm, Blue

29125. Table- & Floor Scraper, 270 mm, White

56864: Bucket,12 Litre(s), Red

56874: Lid f/Bucket 5686, Red

53584: Brush Kit f/Softice Machines, Red

5550503: Pastry Brush, 50 mm, Soft, Blue

53619: Drain Cleaning Brush, 275 mm, Stiff, Black

31663: Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium, Blue

31664: Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium, Red

35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue

35874: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Red

40503: Hand Scraper w/steel blade, 90 mm, Blue

31743: Broom, 410 mm, Soft/stiff, Blue

31793: Broom, 410 mm, Soft, Blue

31993: Broom, 610 mm, Soft, Blue

41923: Washing Brush with short Handle, 270 mm, Stiff, Blue

56233: Shovel, 379 x 345 x 90 mm, 1035 mm, Blue

56703: Hand Scoop, 2 Litre(s), Blue

71403: Ultra Hygiene Squeegee, 400 mm, Blue

71503: Ultra Hygiene Squeegee, 500 mm, Blue

71603: Ultra Hygiene Squeegee, 600 mm, Blue

71703: Ultra Hygiene Squeegee, 700 mm, Blue

31043: Lobby Broom, 260 mm, Soft/stiff, Blue

41693: Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff, Blue

56253: Shovel, 327 x 271 x 50 mm, 1040 mm, Blue

56753: Hand Scoop, 1 Litre(s), Blue

56883: Bucket, 6 Litre(s), Blue

56893: Lid f/Bucket 5688, Blue

56863: Bucket,12 Litre(s), Blue

56873: Lid f/Bucket 5686, Blue

56923: Bucket, 20 Litre(s), Blue

56933: Lid f/Bucket 5692

77223: Hygienic Revolving Neck Squeegee w/replacement cassette, 405 mm, Blue

77233: Hygienic Revolving Neck Squeegee w/replacement cassette, 505 mm, Blue

77549: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 600 mm, Black

77253: Hygienic Revolving Neck Squeegee w/replacement cassette, 700 mm, Blue

29153: Broom, 330 mm, Stiff, Blue

29203: Broom, 530 mm, Stiff, Blue

35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue

56049: Ergonomic shovel with drain holes, 380 x 340 x 90 mm, 1305 mm, Black

56773: Hand Scoop, 0.5 Litre(s), Blue

77523: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 400 mm, Blue

77533: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 500 mm, Blue

77543: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 600 mm, Blue

77553: Floor squeegee w/Replacement Cassette, 700 mm, Blue

38853: Round Hand Scrub, Ø110 mm, Stiff, Blue

77623: Revolving Neck Floor squeegee w/Replacement Cassette, 400 mm, Blue

77633: Revolving Neck Floor squeegee w/Replacement Cassette, 500 mm, Blue

77643: Revolving Neck Floor squeegee w/Replacement Cassette, 600 mm, Blue

77653: Revolving Neck Floor squeegee w/Replacement Cassette, 700 mm, Blue

44013: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Blue

71253: Ultra Hygiene Table Squeegee w/Mini Handle, 245 mm, Blue

41953: Narrow Hand Brush w/Short Handle, 300 mm, Extra Stiff, Blue

35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue

525052: Rim Brush, Ø65 mm, 320 mm, Soft, Black

47535: Scrubbing Brush - heat resistant filaments, 150 mm, Stiff, White

38903: Hand Brush L, 200 mm, Stiff, Blue

42873: Dish Brush, 290 mm, Medium, Blue

70333: Pipe Brush with Handle, Ø90 mm, Medium, Blue

41823: Washing Brush w/long Handle, 415 mm, Medium, Blue

30893: Utility Brush, 290 mm, Medium, Blue

708849 Floor Squeegee 400 mm

53763: Tube Brush, Ø20 mm, 500 mm, Medium, Blue

53683 Tube Brush f/flexible handle Ø 40 mm Blue

31793: Broom, 410 mm, Soft, Blue

42885: Brush w/Heat Resistant Filaments, 290 mm, Stiff, White

44013: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Blue

311552: Garage Broom, 440 mm, Stiff, Black

35873 Scrubbing Brush, medium 165 mm Blue

45893: Hand Brush, 330 mm, Medium, Blue

64403: Hand Brush S / Nailbrush, 130 mm, Stiff, Blue

35873 Scrubbing Brush, medium 165 mm Blue

45893: Hand Brush, 330 mm, Medium, Blue

45896: Hand Brush, 330 mm, Medium, Yellow

45892: Hand Brush, 330 mm, Medium, Green

41923: Washing Brush with short Handle, 270 mm, Stiff, Blue

30883 Utility Brush 260 mm Medium Blue

30884 Utility Brush 260 mm Medium Red

41693: Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff, Blue

41694: Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff, Red

41929: Washing Brush w/short Handle, 270 mm, Stiff, Black

41953: Narrow Hand Brush w/Short Handle, 300 mm, Extra Stiff, Blue

41954: Narrow Hand Brush w/Short Handle, 300 mm, Extra Stiff, Red

42873: Dish Brush, 290 mm, Medium, Blue

42874: Dish Brush, 290 mm, Medium, Red

44013: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Blue

44014: Detail Brush, 205 mm, Extra Stiff, Red

35873: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Blue

35874: Hand Brush M, 165 mm, Medium, Red

31664: Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium, Red

29394: Stainless Steel Handle, Ø31 mm, 1510 mm, Red

40503: Hand Scraper w/steel blade, 90 mm, Blue

40504: Hand Scraper w/steel blade, 90 mm, Red

40553: Hand Scraper w/nylon blade, 105 mm, Blue

40556: Hand Scraper w/nylon blade, 105 mm, Yellow

40613: Hand Scraper, 102 mm, Blue

40616: Hand Scraper, 102 mm, Yellow

40513: Hand Scraper, flexible,165 mm, Blue

40515: Hand Scraper, flexible,165 mm, White

40516: Hand Scraper, flexible,165 mm, Yellow

29113: Scraper w/flexible steelblade, 260 mm, Blue

29125. Table- & Floor Scraper, 270 mm, White

56864: Bucket,12 Litre(s), Red

56874: Lid f/Bucket 5686, Red

53584: Brush Kit f/Softice Machines, Red

5550503: Pastry Brush, 50 mm, Soft, Blue

53619: Drain Cleaning Brush, 275 mm, Stiff, Black

 


Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TRỌNG TÍN

Địa chỉ: 162/19 Đường số 10, P. 9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện thoại: 0938 984 234 (Mr. Dũng)
Email: dung@antrongtin.com

Tự tạo website với Webmienphi.vn